brillenspot 

Ieders stem telt ...

geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare posities een megafoon. Doelgroepen van Samenlevingsopbouw en van partnerorganisaties mengen zich de komende maanden actief in het verkiezingsdebat en schuiven hun beleidsprioriteiten naar voor.

Net als hogere overheden hebben lokale besturen sleutels in handen voor reële verbeteringen in het dagelijks leven van mensen en gezinnen die kampen met achterstelling en uitsluiting.

Onze ambitie is

  • dat de stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities luid en duidelijk klinkt in het verkiezingsdebat
  • dat de beleidsprioriteiten die zij naar voor schuiven op de politieke agenda staan van de komende legislatuur

 
Meer over de campagne