Iedereen heeft recht op een goeie job, op sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, cultuur en ontspanning. Zo staat het in de Belgische Grondwet.

In onze samenleving zijn er mensen voor wie deze grondrechten dode letter blijven. Zij worden op het tweede plan geschoven door maatschappelijke mechanismen die uitsluiting en achterstelling veroorzaken en in stand houden.

Samenlevingsopbouw komt op voor

 • het recht op een menswaardig leven
 • voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig werklozen ...

Samenlevingsopbouw ondersteunt en versterkt

 • deze mensen in hun strijd tegen uitsluiting en achterstelling
 • werkt samen met hen aan structurele beleidsveranderingen voor hun noden en problemen
 • wil een beleid dat ook luistert naar deze groepen en kiest voor sociale maatregelen

Samenlevingsopbouw zet in op

 • het realiseren van de toegang tot sociale grondrechten: behoorlijke huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid, gezondheid, arbeid, gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing
 • grondrechten bieden de beste bescherming tegen achterstelling en uitsluiting

Samenlevingsopbouw gaat aan de slag

 • met een groep mensen met een gemeenschappelijke achterstellingsproblematiek
 • en in aandachtsgebieden - integraal werken op 3 sporen: 1) een aangepast aanbod voor kwetsbare bewoners, 2) de organisatie van het samenleven, 3) vormgeving en beheer van de leefomgeving met en door bewoners

Elke praktijkwerker

 • werkt aan structurele beleidsveranderingen die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting
 • én ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen om daarin zelf een rol op te nemen, zodat ze opnieuw geloven in eigen kunnen en actief kunnen participeren aan alle domeinen van de samenleving, ook aan het beleid. Participatie staat voorop

Samenlevingsopbouw draagt bij

 • aan een rechtvaardige en solidaire samenleving
 • een samenleving met een evenwicht tussen de waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit

Samenlevingsopbouw werkt samen

 • met partners die gelijkaardige doelstellingen nastreven
 • onder meer met OCMW, CAW, mutualiteiten, sociale huisvestingsmaatschappijen, stedelijke diensten, scholen en vele andere