Projecten - enkele cijfers


De sector Samenlevingsopbouw is vandaag actief op twee domeinen. Het realiseren van de toegang tot grondrechten voor maatschappelijke kwetsbare groepen. En het verhogen van de leefbaarheid in aandachtsgebieden in dorpen en steden.

136 projecten in uitvoering

Op 1/9/2010 zijn in de 8 regionale instituten 136 projecten in uitvoering.

De verdeling per instituut is als volgt: Antwerpen provincie (17), Antwerpen stad (14), Brussel (19), Gent (13), Limburg (27), Oost-Vlaanderen (15), Vlaams-Brabant (15), West-Vlaanderen (16).

80 'Grondrechten' - 56 'Leefbaarheid'

Van de 136 projecten in uitvoering zitten 80 projecten op het spoor 'Grondrechten'.

Naast het verhogen van de toegang tot grondrechten in het algemeen, is er ook aandacht voor de toegang tot de afzonderlijke grondrechten.

De hoofdthema's bij deze projecten zijn: wonen (30), armoede/sociale uitsluiting (20), lokaal sociaal beleid (5), onderwijs (6), maatschappelijke dienstverlening (7), nutsvoorzieningen (4), arbeid/inkomen (4), gezondheid (4).

De overige 56 projecten zitten op het spoor 'Leefbaarheid in aandachtsgebieden'.

Deze projecten werken aan sociale en/of fysieke leefbaarheid in steden en op het platteland. Fysieke leefbaarheid heeft betrekking op de materiële aspecten van de woon- en leefomgeving (bv. inrichting van straten en pleinen, groenvoorziening). De sociale leefbaarheid gaat over het leefklimaat in brede zin (bv. het samenleven in buurten en wijken, de sociale voorzieningen).

>> terug


 

 

stem_sociaalnew.jpgStemmen is geen spel  meer >>

logo_een_derde_max.jpgMeer subsidie voor meer huurders  meer >>

logo_SLO_nieuw.jpgSuccesvol samenwerken, verdomd moeilijk!?  meer >>

fiets_apen_stad_prijs_vrijwilligers2014.jpgFiets! genomineerde vrijwilligerswerking
 meer >>

 
  printerversie