Vandaag lopen in de sector 36 projecten over 'Stad & Dorp'.

Samenlevingsopbouw

  • ijvert voor sterkere wijken en buurten in steden en op het platteland, samen met lokale besturen, partners en bewoners
  • zet diensten en voorzieningen op in buurten die kwetsbare mensen toegang geven tot degelijke huisvesting, goede gezondheidszorg, werk en inkomen
  • verwelkomt buurtbewoners in buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra, om elkaar beter te leren kennen, zich samen in te zetten, solidair met de anderen, en zich zo beter thuis te voelen in hun omgeving en bij elkaar
  • werkt samen met bewoners aan een aantrekkelijke leef- en woonomgeving met meer groen, speelpleinen en sportzones, enzovoort
  • stelt steeds de belangen van kwetsbare bewoners voorop en ziet erop toe dat nieuwe initiatieven hen niet uitsluiten of verdringen

 

Smaakmakers

Wijk Zwartegevel-Dierdonk, Tielt

Samenlevingsopbouw en OCMW Tielt werken samen aan een buurtwerking voor en door de bewoners. De wijk Zwartegevel-Dierdonk is opgenomen in de atlas 'kwetsbare buurten' van de Provincie West-Vlaanderen. In de wijk wonen ruim 500 mensen van 26 verschillende nationaliteiten. Het buurthuis is de ontmoetingsplek waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en voorstellen. Er worden allerlei initiatieven georganiseerd samen met de jeugddienst, de milieudienst, het OCMW, de huisvestingsmaatschappij. De Koning Boudewijnstichting keurde een dossier goed voor de aanpassing van woonomgeving aan de noden van vele kinderen en jongeren in de wijk.

>> Meer over het project


Fiets!

In de Antwerpse wijk Deurne-Noord loopt een project over solidair samenleven met als rode draad: fietsen. Fietsen om je te verplaatsen met een beperkt budget. Fietsen omdat het gezond is. Fietsen om elkaar te leren kennen. Fietsen om samen iets te doen. Het fietsproject wordt getrokken door een heel diverse ploeg vrijwilligers uit de wijk.

>> Lees meer in 'Iedereen op de fiets'

>> Bekijk het promofilmpje 'Niet elke fietser is even handig'