• Ferhad zkt. werk en woning

  24 september 2018

  Ferhad zkt. werk en woning

  Opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw in Antwerpen schrikken niet van de verschillende behandeling van kandidaat-huurders op de Antwerpse huurmarkt. Ellen Van Doren, opbouwwerkster: “Na jaren werken met gezinnen in een kwetsbare positie rond werk en wonen staan we hier niet van te kijken. We hoopten wel dat het enkel op basis van de naam niet zo extreem was, uiteraard.” Opbouwwerker Mohamed El Majjoudi vult aan: “Wij werken dan nog eens met mensen die bovenop een ‘vreemde naam’ een vervangingsinkomen hebben of niet perfect Nederlands spreken. Hun zoektocht lijkt nu hopeloos. Maar bij de pakken blijven zitten is geen optie. Daarom zijn praktijktesten zo belangrijk. Ze geven de kans om er politiek iets aan te doen.”

   

  Aanbevelingsbrief nodig

  Ellen Van Doren stelt dat het soms schrijnend is: “Op den duur gaan wij voor mensen proberen om hun onschuld te bewijzen. Zo ken ik Ferhad sinds 2010. Hij is van Koerdische origine en woont nu 10 jaar in Antwerpen. Ferhad spreekt Nederlands maar niet goed genoeg om zichzelf en zijn gezin ‘te verkopen’ aan een huisbaas of een werkgever. Ik zie door zijn vrijwilligerswerk bij ons wat een harde werker hij is. Hij leerde digitaal solliciteren en vond zo ook af een toe een interim."

  Maar op een dag zag Ellen een vacature die Ferhad op het lijf geschreven was. Een vaste job voor het onderhoud in een school. Ellen:"Ik besliste om die directrice een brief te schrijven in mijn eigen naam. Ik legde haar uit dat ik Ferhad kende en dat ik dacht dat hij de ideale werknemer was voor haar. Intussen kreeg hij daar een jaarcontract en heeft hij perspectief op een vaste job. Maar het kan toch niet dat iedereen zo’n aanbevelingsbrief moet hebben om ergens een kans te krijgen? Het loopt hier vol met Ferhads.”

   

  Anderen bellen in zijn naam

  Ferhad heeft dan wel een jaarcontract bij zijn huidige werkgever. Maar nog geen vast contract. En dat is wat verhuurders vaak vragen. Het appartement met 2 slaapkamers waar hij nu woont is te klein voor zijn gezin met 4 kinderen. Dus zoekt hij al een paar jaar. Hij beperkt zich niet tot de stad Antwerpen, hij zoekt in de hele provincie. Vaak mag hij niet eens gaan kijken. Hij laat andere mensen bellen in zijn naam. Soms staat hij op het randje om een contract te tekenen maar blijken er op het laatste nippertje toch andere huurders te zijn.

  Door de krapte op de private huurmarkt kunnen verhuurders makkelijk kiezen wie er in hun huis komt en stellen ze eisen zoals: in je huidige woning komen kijken of je huisbaas spreken. Het ergste is dat mensen soms krotten moeten huren tegen veel te hoge prijzen.

  Zo kreeg Ferhad onlangs een huurwoning met 3 slaapkamers te zien voor €700 per maand. Het appartement was ruim en de eigenaar vroeg 2 maanden waarborg. Maar alles in de badkamer was zwart van de schimmel, de kranen waren kapot, het keukenmeubel was stuk en er was een kapot raam. Ferhad stelde voor om 4 maanden waarborg te betalen als het appartement gerenoveerd werd. Maar de verhuurder weigerde. Hij weet dat er genoeg mensen zijn die in een nog nijpendere situatie zitten dan Ferhad.

   

  Je kan nog voor de lokale verkiezingen van 14 oktober in Ferhads schoenen gaan staan op www.mijnstemtelt.be en zien hoe politieke partijen in jouw gemeente armoede willen aanpakken.

 • Bedankt voor inschrijving SOV

  16 februari 2015
 • Disclaimer

  24 maart 2014

  Disclaimer (vrijwaringsclausule)

   

  Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

  Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

  Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

   

  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

  Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te vermenigvuldigen , te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 • Bedankt voor inschrijving OOW

  16 februari 2015
 • Bestelform

  19 maart 2014

  Bestelformulier publicatie Samenlevingsopbouw

  Jouw gegevens
  Kies de gewenste publicatie
  Form by ChronoForms - ChronoEngine.com