Titel downloadSorteer volgens jaar Sorteer volgens instituut
*

Een andere bril, een andere kijk

Instituut: Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vzw

Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen: drempels en knelpunten die mensen ervaren en voorstellen aan dienstverleners.

Type: Publicatie
Thema: Welzijn
Jaar: 2014
*

Surplus, jrg 2014 - nr 4

Instituut: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw

Berichten van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Driemaandelijkse uitgave.

Type: Tijdschrift
Thema: Algemeen
Jaar: 2014
*

RIMO, Samenlevingsopbouw in Limburg, jrg 2014 - nr 2

Instituut: Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vzw

Driemaandelijks magazine

Type: Tijdschrift
Thema: Algemeen
Jaar: 2014
*

RIMO, Samenlevingsopbouw in Limburg, jrg 2014 - nr 3

Instituut: Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vzw

Driemaandelijks magazine

Type: Tijdschrift
Thema: Algemeen
Jaar: 2014
*

RIMO, Samenlevingsopbouw in Limburg, jrg 2014 - nr 4

Instituut: Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vzw

Driemaandelijks magazine

Type: Tijdschrift
Thema: Algemeen
Jaar: 2014
*

Solidariteit - Opbouwwerk Brussel nr 112

Instituut: Samenlevingsopbouw Brussel vzw

Een aantal bijdragen over het thema 'solidariteit en solidaire structuren'.

Type: Tijdschrift
Thema: Welzijn
Jaar: 2014
*

Algemene omgevingsanalyse voor de sector Samenlevingsopbouw: meerjarenplan 2016-2021

Instituut: Sector Samenwerking

Samenlevingsopbouw werkt een nieuw meerjarenplan 2016-2021 uit op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse.

Type: Visietekst
Thema: Algemeen
Jaar: 2014
*

Inspiratiemap ouderbetrokkenheid in de basisschool

Instituut: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Samenlevingsopbouw ondersteunde Sint-Niklase basisscholen in het werken aan gelijke onderwijskansen en ouderbetrokkenheid. Ze bundelden hun inzichten voor collega's en voor iedereen die wil bijdragen aan een betere relatie tussen school en ouders.

Type: Publicatie
Thema: Onderwijs
Jaar: 2014
*

Recht op gezondheid - Opbouwwerk Brussel nr 107

Instituut: Samenlevingsopbouw Brussel vzw

In de wijken waar opbouwwerk actief is, maken mensen melding van gezondheidsproblemen. Er bestaat een uitgesproken samenhang tussen 'gezondheidstoestand' en 'positie op de sociaal-economische ladder'.

Type: Tijdschrift
Thema: Welzijn
Jaar: 2013
*

Community Land Trust: stapstenen tussen huur en koop

Instituut: Samenlevingsopbouw Brussel vzw

CLT is in de eerste plaats een antwoord op een lokale wooncrisis. Het boekje brengt verslag uit van een Europese ontmoeting in juli 2013. Het is ook een naslagwerk voor wie een CLT-project wil starten.

Type: Publicatie
Thema: Wonen
Jaar: 2013

Pagina 8 van 19 Resultaten 71 - 80 van 181