Samenlevingsopbouw

  • ontwikkelt samen met kwetsbare werkzoekenden oplossingen die de arbeidsmarkt voor hen toegankelijker maakt
  • werkt samen met VDAB, OCMW en welzijnsactoren aan begeleidingsformules op maat in de zoektocht naar werk
  • eist voor iedereen een toereikend inkomen - uitkering of loon - om menswaardig te kunnen leven

 

Smaakmakers

Intercompetent

Het project kijkt op een nieuwe manier naar de competenties van kortgeschoolde, anderstalige werkzoekenden. Werkzoekenden, uitzendconsulenten en bedrijfsleiders ontwikkelen samen de ACT-tool: Actief Competenties Toetsen. Het opzet is dat mensen hun talenten en competenties kunnen laten zien, ook al zijn ze de Nederlandse taal niet (zo) machtig. De partners zijn het onderzoeksbureau Tempera, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, de uitzendkantoren Ago Jobs & HR, Asap.be en Samenlevingsopbouw in Antwerpen en Mechelen. Financiering gebeurt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

>> Ontdek hoe dit in z'n werk gaat in het filmpje hiernaast


Metal en Wood

Het project richt zich tot de Vilvoordse jongeren tussen tussen 18 en 25 jaar, zonder diploma, zonder werk of stage. Jongeren die als het ware 'van de radar verdwenen zijn'. De outreachers gaan de straat op om deze jongeren te zoeken. Zij vertellen over het project en het atelier Metal en Wood. De atelierwerking wil vooral arbeidsattidues en competenties bijbrengen zoals planmatig werken, samen werken, op tijd komen. Het uiteindelijke doel is de jongeren motiveren en toeleiden naar een opleiding of een job. De partners zijn de stad Vilvoorde, Scaramouche, Group Intro en Samenlevingsopbouw.

>> Ontdek hoe dit in z'n werk gaat in het filmpje hiernaast


Ouders in Actie

Het project volgt werkarme gezinnen in Roeselare. Gezinnen met een laag inkomen en meervoudige problemen. Vaak gaat het om alleenstaande moeders. De deelnemers krijgen individuele- en groepsondersteuning op maat. De ondersteuning is aanvullend bij de trajecten van de partners op het gebied van werk en welzijn. Wekelijks is er het Jobatelier Plus in het cultureel centrum De Spil. De groep werkt motiverend en daardoor zien mensen opnieuw een toekomst, een pad. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis, zonder stok achter de deur. De lokale partners zijn VDAB, OCMW, CAW, ACV, ABVV en Samenlevingsopbouw.

>> Ontdek hoe dit in z'n werk gaat in het filmpje hiernaast