De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten treft vooral de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede maakte i.s.m. Cera een video over deze problematiek en vertrekt daarbij vanuit de ervaringen van mensen in armoede.

De video wil een instrument zijn voor debat en uitwisseling in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en in de organisaties en instellingen die instaan voor het aanbod van diensten en hulpverlening. De kijker wordt geïnformeerd over de oorzaken van non take-up en over pistes die kunnen helpen in de realisatie van rechten voor iedereen.

De video bestaat uit drie delen en is beschikbaar in een Nederlandstalige, een Franstalige en een tweetalige versie.


non take up rechten

>> Download de video (volledig of per deel)

 

 


 

Terug naar het nieuwsoverzicht