over de hervorming van het sociaal woonbeleid

Tegen 1 januari 2023 smelten Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen samen in één woonmaatschappij per werkingsgebied. Die fusie heeft grote gevolgen voor de meest kwetsbare huurders. Zo beperkt het nieuwe toewijssysteem het jaarlijks aantal ‘versnelde toewijzingen’ voor kandidaat-huurders met een dringende woonnood tot 20%. De praktijk wijst uit dat dit percentage veel te laag is, waardoor heel wat mensen dakloos dreigen te worden of te blijven. Een brede coalitie van organisaties, waaronder Samenlevingsopbouw, luidt samen met HUURpunt vzw, de koepelorganisatie van de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren, de alarmbel.

>> Toegang tot betaalbaar wonen moet antwoord bieden op toenemende armoede

Terug naar nieuwsoverzicht