deSTEK Lokaalproactiefkader rgb 01 

22 november 2019 van 9u30 tot 16u
GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Een doeltreffende aanpak voor betere sociale bescherming

 • een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats
 • waar mensen leren, onder andere over hun sociale rechten
 • waar mensen gehoord worden en voor zichzelf leren opkomen
 • waar mensen op weg worden geholpen naar hulp- en dienstverlening

De Inspiratiedag stelt het model STEK voor en biedt praktijkwerkers en beleidsmakers inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan.
U bent van harte welkom!

Programma

Onthaal vanaf 9u30

10u00  -  Welkom

 • Chris Truyens - inhoudelijk directeur SAM, steunpunt Mens en Samenleving

10u15  -  De STEK voorgesteld

Het model

 • Steven Rommel - SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

 • Elien Matthijs - CRESC-UA

Verhalen uit de praktijk

 • Casablanca (Leuven) - Johan Fobelets, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant
 • Booms Welkom (Boom) - Jenne Meyvis, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
 • Onder Ons (Sint-Truiden) - Nathalie Pirenne, Samenlevingsopbouw RIMO Limburg
 • De Zoeten Inval (Gent) - Dimitri Vandenberghe, Samenlevingsopbouw Gent 

11u15  -  Workshops - ronde 1

6 workshops illustreren de functies en randvoorwaarden van het model in de praktijk.
U kiest 1 workshop in de voormiddag en 1 in de namiddag.

1 - Lokaal werken aan sociale bescherming - Den Botaniek, Ronse

In Den Botaniek huizen Samenlevingsopbouw, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociale Kruidenier Kaboes en vzw Lejo. Samen zorgen ze voor een vertrouwde plek voor de bezoekers en betrekken hen bij het uitdenken van het aanbod. Welke initiatieven neemt de werking om mensen de weg te wijzen naar de hulp- en dienstverlening, en om werk te maken van een betere hulp- en dienstverlening in Ronse?

 • Vraagsteller: Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede
 • Marilène De Fruytier, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
 • Birthe Dekempe, De Vrolijke Kring, vereniging waar armen het woord nemen
 • Maxim De Jonge, vrijwilliger

2 - Aandachtgebieden versterken vanuit de STEK - Nieuw Gent

Het is van belang om de lokale context juist in beeld te hebben. Dit kan op basis van een goede analyse. Hoe gaat de STEK in de sociale woonwijk Nieuw Gent op zoek naar hefbomen in het werkingsgebied om te komen tot meer sociale bescherming?

 • Vraagsteller: Riet Steel, SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • Laura Sackebandt, Samenlevingsopbouw Gent
 • Magda Vanmackelbergh, vrijwilliger

3 - Open, ongedwongen en nabij - Voyaach, Brussel

Voyaach is een STEK voor mensen in een precaire verblijfssituatie. De informele praktijk krijgt er vorm in een open onthaal, keuzevrijheid voor de bezoekers, en nabije professionals. Hoe bouwt Voyaah kennis en vertrouwen op? Hoe ondersteunt het de bezoekers? Hoe wordt er gewerkt aan structurele verandering?

 • Vraagsteller: Peter Raeymaeckers, CRESC-UA
 • Ronnie Tack en Veerle Depoorter, Samenlevingsopbouw Brussel
 • Nele Verbist, Pigment vzw
 • twee vrijwilligers van Voyaach

4 - De kracht van verbinden - Dinamo, Deurne-Noord

Buurtwerk Dinamo is een warme, vertrouwde plek voor de bezoekers. Hoe maak je een plek waar mensen zich thuisvoelen, hun verhaal durven doen, hun eigenheid kunnen behouden in de diversiteit, en samen opkomen voor meer sociale bescherming? De werking in Dinamo illustreert hoe je mensen kan verbinden.

 • Vraagsteller: Luk Groffy, Hart Boven Hard, werkgroep Diversiteit
 • Alicja Jamrozowicz, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
 • Tim Van Onckelen, vzw De Vijver
 • Zahid Ghaida, vrijwilliger 

5 - Een gedeelde verantwoordelijkheid - De Palaver, Denderleeuw

De strijd voor meer sociale bescherming is een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partners. In en rond de STEK werken organisaties samen elk vanuit hun deskundigheid. Hoe krijgt die samenwerking vorm in de ontmoetingsruimte De Palaver?

 • Vraagsteller: Lies Beunens, SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • Bjorn Meyers, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
 • Greet Slagmulder, Gemeente Denderleeuw
 • Mieke Deblaere, vrijwilliger Rap Op Stap

6 - Valkuilen van vermaatschappelijking - De Kom Af, Roeselare

Zorg en hulp- en dienstverlening moeten zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving verlopen. Dit veronderstelt een garantie op professionele ondersteuning in de nabije omgeving, maar die is er onvoldoende. Het inloophuis De Kom Af krijgt steeds vaker mensen met een ernstig psychisch probleem over de vloer. Hoe gaan ze hiermee om?

 • Vraagsteller: Sylvia Hubar, WGC De Ridderbuurt, Leuven
 • Lieze Pareit, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
 • Hanne Baert en Pieter Dewulf, CAW West-Vlaanderen
 • Dimitri Lefevre, ervaringsdeskundige

12u45  -  Lunch

13u45  -  Workshops - ronde 2

Herhaling van de 6 workshops van de voormiddag

15u15  -  Presentatie publicatie de STEK 

15u45  -  Afsluiten en Receptie
 

Inschrijven uiterlijk 15 november 2019

Deelnameprijs: €60
Gratis voor medewerkers in de sector Samenlevingsopbouw

Wie reageerde op de 'save the date' en reeds ingeschreven is voor deze dag, moet NIET opnieuw inschrijven. U ontvangt binnenkort een mail om uw WORKSHOP-KEUZE door te geven.

>> Inschrijven

De STEK is een initiatief van Samenlevingsopbouw,
ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving,
en in samenwerking met CRESC en Cera