Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Maatschappelijke Dienstverlening. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

Iedereen beschermd
Project Lokaal Proactief Kader (2012-2014)

In opdracht van Welzijnsminister Jo Vandeurzen ontwikkelde Samenlevingsopbouw met partners het 'Lokaal Proactief Kader’. ‘Proactief handelen’ betekent dat hulp- en dienstverleningsorganisaties zelf het initiatief nemen om mensen te bereiken, te informeren of hulp te bieden. Dienstverleners zetten zelf de nodige stappen om ervoor te zorgen dat elke rechthebbende zijn rechten ook realiseert.

de STEK, sterke zet voor sociale bescherming
Geïntegreerde basisvoorziening (2017-2019)

Eén werkpiste uit het Lokaal Proactief Kader is de geïntegreerde basisvoorziening, de STEK. We volgen een tiental praktijken in Vlaanderen en Brussel en verzamelen kenmerken, kwaliteiten en resultaten. Zo bouwen we aan een krachtig model om lokaal samen te werken aan meer en betere sociale bescherming. Met onze resultaten willen we beleidsmakers overtuigen blijvend middelen vrij te maken voor deze werking.

>> Wat is de STEK? Waarom investeren in de STEK?

>> Zo groeit de STEK

>> Het complete plaatje

Een initiatief van Samenlevingsopbouw i.s.m. SAM, steunpunt Mens en Samenleving (praktijkonderzoek en organisatorische ondersteuning), CRESC-UA (wetenschappelijk onderzoek) en Cera.