Herbestemming campings, weekendverblijven en woonwagenterreinen

In Vlaams-Brabant worden voormalige campings, weekendverblijven en woonwagenterreinen via Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) voorbestemd voor kleinschalig wonen. In de PRUP’s zijn ‘zones voor kleinschalig wonen’ ingeschreven met specifieke voorschriften voor deze woonvorm. Op die manier blijven de terreinen toegankelijk voor maatschappelijk kwetsbare groepen die een positieve keuze maken om daar te wonen. Vanuit de PRUP's wordt in verschillende gemeenten het transformatieproces van omgevormde terreinen of het herhuisvestingsproces bij nieuwe initiatieven ondersteund. Projecten worden ontwikkeld door sociale huisvestingsmaatschappijen en door private eigenaars van terreinen. Het gaat steeds om vernieuwende (sociale) woonexperimenten.

De kleine woningen (beperkte oppervlakte en volume) met hedendaags comfort, beantwoorden aan alle kwaliteits- en energienormen. Op de terreinen zijn gemeenschappelijke ruimten en buitenruimte voorzien. De solidaire woonstructuur houdt voor de bewoners de balans tussen betaalbaarheid en kwaliteit in evenwicht.

Een project van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant


kleinschalig wonen catalogus cover deel

>> Lees meer over Kleinschalig wonen

>> Bekijk de 'Catalogus Kleinschalig wonen' met woningtypes (uitgave Provincie Vlaams-Brabant)